08/03/2014 | 1

Bà Hillary bị phê phán tại hội nghị CPAC

Bà Hillary bị phê phán tại hội nghị CPAC

Oxon Hill, Maryland. (CBS)
Hôm nay, Dân biểu Michele Bachmann, tiểu bang Minnesota, nói tại hội nghị lớn nhất của các nhà bảo thủ vào ngày cuối của hội nghị CPAC thường niên rằng, bà Hillary Clinton cần phải giải thích nhiều điều liên quan đến hoạt động đã qua, nếu bà ra tranh cử tổng thống sắp tới.

Vị dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa, một trong vài phụ nữ diễn thuyết tại Hội Nghị Hành Động Chính Trị Bảo Thủ kéo dài ba ngày, nêu ra nhiều thắc mắc về công việc của cựu ngoại trưởng tại Nga và Libya. Bà Sarah Palin và cựu Chủ tịch Hạ Viện, Newt Gingrich, cũng nói chuyện trong ngày cuối của hội nghị, với sự tham gia của hàng ngàn chính khách bảo thủ, các nhà lãnh đạo tư tưởng và các viên chức đảng Cộng Hòa tại ngoại ô Washington.

Trong số những người tham dự hội nghị hôm nay có Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa, Reince Priebus; cựu Thượng Nghị Sĩ tiểu bang South Carolina, Jim DeMint và một loạt các nhân vật bảo thủ trên toàn quốc.

Hôm Thứ Sáu, một số nhân vật bảo thủ nổi bật nhất của đảng Cộng Hòa khẳng định rằng, đảng Cộng Hòa nên tập trung vào những vấn đề xã hội nóng bỏng như phá thai và hôn nhân đồng tính trong năm bầu cử giữa kỳ.

Các cuộc tranh luận đã dẫn tới sự chia rẽ hệ tư tưởng trong nội bộ đảng để giành quyền kiểm soát tại Thượng Viện trong năm nay và Tòa Bạch Ốc 2 năm sau nữa. Thống Đốc tiểu bang Texas, Rich Perry và cựu Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Pennsylvania, Rich Santorum, từng ra tranh cử tổng thống và giành được sự ủng hộ từ những cử tri tôn giáo, cũng nói chuyện trong ngày Thứ Sáu. – N. Trần