Bà Grace Bùi & công việc giúp đỡ người Thượng tị nạn ở Thái Lan

Tháng 8 năm ngoái, khoảng 130 người Thượng tị nạn tại Thái Lan gồm người lớn và trẻ em bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Một trong những người quan tâm giúp đỡ nhóm người này là bà Grace Bùi. Đài SBTN có cuộc trò chuyện với bà Grace Bùi tại trung tâm IDC, nơi giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp tại Thái Lan để tìm hiểu sau đây.