19/12/2015 | 0

Ba dân biểu Hoa Kỳ đồng lên tiếng đòi trả tự do cho LS Nguyễn Văn Đài

Ba dân biểu Hoa Kỳ đồng lên tiếng đòi trả tự do cho LS Nguyễn Văn Đài

LS Đài là một nhà bảo vệ nhân quyền được tôn trọng và là người sáng lập ra Hội anh em Dân chủ. Trong thư ba vị Dân biểu nêu lên hàng loạt sách nhiễu, tấn công ông Đài dưới sự bảo hộ của chính quyền địa phương. Ba vị dân biểu cũng chỉ ra những việc làm của LS Đài là biểu hiện sự ôn hòa, ủng hộ cho nhân quyền phổ quát được công nhận và trợ giúp pháp lý.

Dân biểu Smith cho biết cũng đã gặp LS Đài và rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ trong nước, trong đó có Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Trong số các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có số lượng các tù nhân chính trị cao nhất trong vùng. Để hỗ trợ nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, Dân biểu Smith giới thiệu Đạo luật Nhân quyền Việt Nam của hai đảng năm 2015. Dự luật này quy định rằng chính phủ không thể tăng vốn để thúc đẩy một số chương trình quốc phòng tại Việt Nam và thương mại, cho đến khi Tổng thống xác nhận rằng Chính phủ Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng bảo vệ nhân quyền.

Dân biểu Smith cho rằng, Hiệp định TPP hứa hẹn nhiều lợi ích thương mại cho Việt Nam. Nhưng người dân Hoa Kỳ không phải viện trợ khi Việt Nam vẫn còn bỏ tù các nhà báo độc lập, các vị lãnh đạo tôn giáo, các nhà hoạt động công đoàn hay những nhà ủng hộ cho tự do dân chủ và tự do internet.

Lá thư nhấn mạnh, đảng cộng sản không phải là tương lai của Viêt Nam mà tương lai Việt Nam là do những người như LS Nguyễn Văn Đài và những người ủng hộ cải cách chính trị và nhân quyền, những người tìm kiếm sự tự do thật sự chứ không phải trao đổi.

Thanh Lan / SBTN