28/01/2018 | 0

Ba cuộc biểu tình chống Trump nhập một tuần hành qua thủ đô Washington

Ba cuộc biểu tình chống Trump nhập một tuần hành qua thủ đô Washington

Washington, D.C. (Reuters) – Người biểu tình từ ba sự kiện chống Trump đã tập hợp lại và tuần hành qua thủ đô Washington hôm Thứ Bảy 27/01, nhằm bày tỏ sự bất bình đối với hàng loạt vấn đề từ quyền dân sự cho tới di trú.

Hàng trăm người vừa đi vừa múa hát từ Đài Tưởng Niệm Lincoln ngang qua Khách Sạn Quốc Tế Trump tới Quảng Trường Tự Do. Cuộc tuần hành diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng Thống Donald Trump dự trù sẽ đọc bài diễn văn Tình Trạng Liên Bang trước Quốc Hội vào THứ Ba 30/01. Cuộc biểu tình ủng hộ quyền của người đồng tính diễn ra bên ngoài Khách Sạn Quốc Tế Trump. Người biểu tình sử dụng những vũ điệu để gửi thông điệp về lòng bao dung tới tổng thống. Trong cùng lúc, cuộc biểu tình ngay trước Tòa Bạch Ốc đánh dấu một năm kể từ ngày Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp hạn chế người dân từ 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Sắc lệnh này đã được điều chỉnh vài lần, dẫn tới những cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài suốt một năm qua về vấn đề di trú tại Hoa Kỳ.

Trong cuộc biểu tình trước Đài Tưởng Niệm Lincoln, người tham dự kêu gọi truất phế Tổng Thống Trump. Họ chỉ trích các chính sách di trú, y tế và quan hệ chủng tộc của ông Trump. Nhiều người cáo buộc ông Trump gây chia rẽ và đả kích những tuyên bố của ông về các “quốc gia hố phân”. (Huy Lam)