22/05/2016 | 0

Bà Clinton tất công đề nghị súng của ông Trump

Bà Clinton tất công đề nghị súng của ông Trump

Fort Lauderdale, Florida. (CBS) – Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ Hillary Clinton tấn công đề nghị về súng của ông Donald Trump là nguy hiểm cho trẻ em. Bà Clinton đưa ra nhận xét trên chỉ một ngày sau khi ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa được Hiệp Hội Súng Quốc Gia ủng hộ.

Bà Clinton nói các trường học có quyền không cho mang súng vào lớp học, giống như ông Trump thực hiện tại nhiều khách sạn của ông. Bà Clinton là người ủng hộ kiểm tra lý lịch phổ quát, xóa bỏ những lỗ hổng giúp cho mọi người mua súng dễ dàng hơn và đảo ngược đạo luật tạo sự miễn trừ cho các nhà sản xuất súng. Tuy nhiên bà Clinton không đề nghị bãi bỏ quyền mang súng.

Bà Clinton nhấn mạnh bà sẽ không cúi đầu trước áp lực từ các nhà vận động hành lang súng, lực lượng mà bà gọi là đầy thế mạnh ở Washington. Trong khi đó, tại cuộc họp ở Kentucky, Hiệp Hội Súng Quốc Gia thúc đẩy các cuộc tấn công riêng của họ vào bà Clinton. Wayne LaPierre, phó chủ tịch Hiệp Hội Súng Quốc Gia, cảnh báo mọi người có thể không được sở hữu súng nữa dưới chính phủ của bà Clinton.

Ông Chris Cox, giám đốc điều hành Hiệp Hội Súng Quốc Gia sau đó nói thêm rằng bà Clinton sẽ đặt một nhà hoạt động cực đoan về súng vào chiếc ghế của cố thẩm phán Scalia ngay khi bà có thể. (Nguyên Trân)