08/03/2014 | 0

Bà Clinton mừng ngày 8 tháng 3 tại Liên Hiệp Quốc

Bà Clinton mừng ngày 8 tháng 3 tại Liên Hiệp Quốc

New York, New York. (CBS)
Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton phát biểu tại Liên Hiệp Quốc trước ngày Quốc Tế Phụ Nữ, rơi vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 3. Chủ đề chính thức của Liên Hiệp Quốc về Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2014 là “Bình Đẳng Cho Phụ Nữ Là Sự Tiến Bộ cho Tất Cả.”
Các nhà hoạt động nữ quyền trên toàn thế giới ăn mừng ngày 8 tháng 3 tức Ngày Quốc Tế Phụ Nữ hàng năm. Ngày này được Liên Hiệp Quốc thừa nhận từ năm 1975. Ngày Quốc Tế Phụ Nữ được ăn mừng lần đầu tiên ở Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 3. Cho tới năm 1913, sau các cuộc thảo luận, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ được chuyển thành ngày 8 tháng 3. Ban đầu ngày 8 tháng 3 chỉ là một sự kiện chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa, sau này trở thành ngày sinh hoạt văn hóa của nhiều công ty, phần lớn ở Âu châu, trong đó có Nga.
Tại một số khu vực, ngày này đơn giản chỉ là một cơ hội để nam giới thể hiện tình yêu của mình đối với phụ nữ, có vẻ như pha trộn giữa Ngày Của Mẹ và Ngày Tình Nhân. Tại một số nơi khác, ngày này được coi là dịp ăn mừng những thành tựu chính trị, kinh tế xã hội và giới tính đạt được. – N. Trần