16/02/2016 | 1

Bà Clinton gặp các lãnh đạo Mỹ gốc Phi

Bà Clinton gặp các lãnh đạo Mỹ gốc Phi

New York, New York. (Reuters) – Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton gặp mặt mục sư Al Sharpton và các nhà lãnh đạo phong trào dân quyền khác tại năm Manhattan.

Cuộc họp mặt diễn ra gần một tuần sau khi ông Sharpton gặp đối thủ của bà Clinton là Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders. Bà Clinton nói với những người ủng hộ rằng bà mong đợi để được chia sẻ ý tưởng của bà với mọi người và cùng nhau làm việc.

Bà tuyên bố mình không phải là một ứng cử viên có chương trình nghị sự đơn độc, mọi người không sống trong một quốc gia chỉ có một vấn đề và còn nhiều việc phải giải quyết. Công việc chỉ có thể hoàn tất với sự hợp tác để thúc đẩy vấn đề dân quyền và nhân quyền, sống theo lý tưởng quốc gia. Đó chính là mục tiêu cần phải có.

Ông Sharpton cho biết ông gặp gỡ bà Clinton và các nhà lãnh đạo phong trào dân quyền khác tại Liên Đoàn Đô Thị Quốc Gia. Ông hy vọng thúc đẩy cải tổ tư pháp hình sự, đặc biệt liên quan tới sự tàn bạo của cảnh sát trước các tội phạm phi bạo lực. (Nguyên Trân)