03/03/2015 | 0

Bà Clinton có thể phạm luật liên bang

Bà Clinton có thể phạm luật liên bang

Washington, DC. (Reuters) – Theo tờ New York Times, cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton có thể vi phạm luật lưu giữ hồ sơ liên bang bằng cách sử dụng tài khoản email cá nhân để trao đổi công việc công.

Tờ New York Times cho biết ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân Chủ đã trao đổi công việc công của mình trong nhiệm kỳ 4 năm tại Bộ Ngoại Giao qua tài khoản email cá nhân. Tờ báo này nói thêm rằng bà Clinton, từ chức ngoại trưởng vào năm 2013, gần đây đã chuyển giao hơn 55,000 trang email cho bộ Ngoại Giao để đáp ứng nỗ lực tuân thủ thủ tục lưu giữ hồ sơ của bộ.

Theo luật pháp liên bang, thư từ và email, được các viên chức liên bang viết và nhận, là tài liệu liên bang, phải được lưu giữ. Các qui định vào thời điểm bà Clinton còn làm ngoại trưởng cũng yêu cầu các email trong tài khoản cá nhân cũng phải được lưu giữ. Tờ New York Times cho biết hầu hết các chuyên gia tin rằng các viên chức chính phủ chỉ nên sử dụng tài khoản email cá nhân để làm việc công trong những trường hợp khẩn cấp. Một phát ngôn viên của bà Clinton nói bà Clinton đã tuân thủ qui định thư tín và tinh thần của các qui tắc và dự trù các email của bà sẽ được lưu trữ.

Đáp lại tin tức trên tờ New York Times, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Marie Harf cho biết năm ngoái, bộ đã yêu cầu các cựu ngoại trưởng, thông qua đại diện của họ, bàn giao mọi hồ sơ tài liệu mà họ giữ để cải thiện giao thức giữ và quản trị hồ sơ. (Nguyên Trân)