19/09/2013 | 1

BÀ CAROLINE KENNEDY TỰ HÀO VỚI DI SẢN ĐỂ LẠI CỦA PHỤ THÂN

BÀ CAROLINE KENNEDY TỰ HÀO VỚI DI SẢN ĐỂ LẠI CỦA PHỤ THÂN

Tin Hoa Thịnh Đốn – Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện tổ chức buổi điều trần tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để biểu quyết cho bà Caroline Kennedy trở thành nữ Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Nhật Bản. Sau khi được đề cử bởi Tổng thống Obama, hôm nay Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đại diện tiểu bang New York đọc bài diễn văn giới thiệu bà Caroline Kenedy trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và cho biết ông hoàn toàn ủng hộ bà, đồng thời nhắc bà nhớ đến vai trò của phụ thân và thúc bá của bà trong việc ổn định các mối quan hệ với Nhật Bản. Sau bài phát biểu trước Hội đồng Thượng viện, bà Caroline Kennedy bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho Hoa Kỳ tại Nhật Bản, đồng thời kỷ niệm nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 50 của cha bà bằng công việc phục vụ tại Nhật Bản