20/09/2013 | 1

BÀ CAROLINE KENNEDY TRẢ LỜI TRONG MỘT BUỔI ĐIỀU TRẦN TẠI ỦY BAN THƯỢNG VIỆN

BÀ CAROLINE KENNEDY TRẢ LỜI TRONG MỘT BUỔI ĐIỀU TRẦN TẠI ỦY BAN THƯỢNG VIỆN

Tin Hoa Thịnh Đốn – Bà Caroline Kennedy hôm qua có mặt trong buổi điều trần xác nhận của Thượng Viện sau khi Tổng thống Obama đề cử bà làm đại sứ tiếp theo tại Nhật Bản, trong sự tưởng nhớ cha bà là cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và những người chú từng phục vụ trong chính phủ Hoa Kỳ. Bà nói không có quốc gia nào bà muốn phục vụ bằng Nhật Bản, lần đầu tiên bà đến thăm đất nước này năm 1978 với người chú là Thượng nghị sĩ Kennedy, và chuyến thăm Hiroshima tác động sâu sắc tới bà. Bà nói Hoa Kỳ và Nhật Bản chia sẻ một cam kết về tự do, nhân quyền và các quy định của pháp luật.

Các thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện đưa ra những câu hỏi hóc búa về vấn đề nhạy cảm như chính sách thương mại, hàng ngàn binh sĩ Mỹ còn đóng quân tại Nhật Bản và mối quan hệ với Trung Cộng, nhưng rõ ràng họ mong đợi bà được xác nhận vào vị trí này. Caroline Kennedy là chủ tịch tổ chức John F. Kennedy Library Foundation, là chủ tịch một ủy ban cố vấn tại Học viện Chính trị Đại học Harvard. Nếu được Thượng Viện xác nhận, bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản.