Bà bộ trưởng y tế mặc tình để dân kêu ca

Câu chuyện bà bộ trưởng y tế đã để cho thuộc cấp của mình gây áp lực, dẫn đến chính quyền địa phương buộc phải kỷ luật, kèm phạt vạ ông bác sĩ ở Huế về cái tội dám nói xấu lãnh đạo vẫn tiếp tục râm ran, khi công luận vẫn cho rằng nếu không có ô dù, thì chắc chắn bà bộ trưởng này phải rời ghế hồi ông Nguyễn Tấn Dũng hưu non…

Ta thán về bà bộ trưởng còn nhiều lắm. Sài Gòn là chiếc phao hy vọng cuối cùng của bệnh nhân nghèo khó từ các tỉnh tìm về để mong các bệnh viện nơi đây chữa dứt bệnh tật. Thế nhưng đâu chỉ là chuyện tiền bạc, mà giờ đây họ còn phải đối phó nạn thuốc giả do chính bà bộ trưởng y tế đã dung dưỡng thuộc cấp của mình. Vụ án Việt Nam Pharma đang diễn ra là một ví dụ.