10/07/2016 | 0

Australia: Đảng đối lập nhận thất bại trước ông Malcolm

Australia: Đảng đối lập nhận thất bại trước ông Malcolm

Melbourne, Australia. (Reuters) – Đảng Lao động Đối lập Australia thừa nhận đã thất bại trong cuộc bầu cử liên bang vào ngày hôm nay, mở đường để thủ tướng Malcolm Turnbull tiếp tục nắm quyền kiểm soát đất nước.

Mặc dù việc kiểm phiếu vẫn còn đang tiếp tục nhưng theo ông Bill Shorten, thủ lĩnh của đảng Lao động

thì chính phủ liên minh cầm quyền do ông Turnbull dẫn đầu, đã giành được đủ số ghế cần thiết để tiếp tục nắm quyền cai trị Australia. Ông Shorten tuyên bố tại cuộc họp báo rằng, mặc dù số phiếu bầu vẫn còn được tiếp tục kiểm đếm, nhưng rõ ràng là ông Turnbull và đồng minh của ông này sẽ thành lập một chính phủ mới.

Tính đến nay, liên minh của ông Turnbull đã giành được 74 ghế tại quốc hội. Cuộc kiểm phiếu tiếp tục bước sang ngày thứ 8 và ông Turnbull hy vọng sẽ giành thêm 2 trong 5 ghế nữa, số ghế cần thiết để thành lập một chính phủ đa số. Mặc dù được coi như có thừa khả năng để thành lập một chính phủ đa số, ông Turnbull vẫn sẽ phải dựa vào một số thành viên độc lập để thông qua các bộ luật tại Hạ viện, khiến dư luận quan ngại về chức năng hoạt động của chính phủ của ông trong lâu dài.

Trong khi đó thì ông Shorter cam kết rằng đảng Lao động đối lập sẽ không cản trở, mà sẽ hợp tác với ông Turnbull trong mọi hoạt động của Quốc hội. (Song Châu)