Ấu dâm, khi tội ác được dung túng

Bi quan về một nền pháp luật đầy dẫy tham ô với những vụ chạy án, đã khiến cho bộ mặt đời sống ở Việt Nam ngày càng méo mó. Đến độ ở đô thị này suốt gần 42 năm qua, mỗi khi đêm về, người ta nói rằng rất nhiều tệ nạn xảy ra, nhưng vì thành tích, nhà chức trách đã bưng bít, đã tô son trét phấn cho đô thị có tên là thành phố Hồ Chí Minh.