25/03/2016 | 0

Atlantic: Khủng hoảng buộc New Jersey đóng cửa

Atlantic: Khủng hoảng buộc New Jersey đóng cửa

Atlantic, New Jersey. (Reuters) – Thị trưởng thành phố Atlantic Don Guardian cho biết khủng hoảng tài chính buộc thành phố đóng cửa một phần trong 3 tuần.

Tòa thị chính đóng cửa một phần và công chức sẽ làm việc không ăn lương. Tại buổi họp báo ở thành phố Atlantic hôm thứ Năm, thị trưởng Guardian nói dù dự luật thí điểm có bị phủ quyết hay không, dù dự luật tiếp quản có được thông qua hay không, thành phố sẽ cạn tiền từ ngày 8 tháng 4. Nguyên nhân vì thống đốc tiểu bang New Jersey giữ lại 33.5 triệu Mỹ kim, không cho sử dụng. Ông Guardian không đổ trách nhiệm cho ai, nhưng thành phố buộc phải đưa 33.5 triệu Mỹ kim vào ngân sách và đó là tiền từ các sòng bạc, không phải từ người đóng thuế tiểu bang. Tuy nhiên vì thống đốc quyết định không cho thành phố sử dụng số tiền đó nên thành phố bị tác động, buộc phải đóng cửa.

Ông Guardian cho biết nhân viên cảnh sát và cứu hỏa của thành phố sống nhờ vào các sòng bạc này, đồng ý làm việc không lương trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 4. Thành phố bắt đầu nhận tiền thuế của tam cá nguyệt thứ nhì từ ngày 2 tháng 5, lúc đó họ hy vọng có thể mở cửa tòa thị chính trở lại. Tiền thuế của thành phố Atlantic không còn một đồng vì sự cạnh tranh sòng bạc của các tiểu bang láng giềng.

Năm 2014, các sòng bạc ở thành phố Atlantic lần lượt đóng cửa khiến hàng chục ngàn người bị mất việc. (Mai Đức)