Atlanta, Georgia chào đón đoàn hành trình từ California đến Washinton DC

Vào ngày 8/10 đoàn xe từ California đến Washington DC đã dừng chân tại thành phố Atlanta, Georgia. Phóng viên SBTN Vũ Nhân đi theo đoàn hành trình tường trình trong phóng sự sau đây: