11/02/2018 | 18

Assad âm thầm giúp người Kurd Syria chặn đường tiến của quân Thổ Nhĩ Kỳ

Assad âm thầm giúp người Kurd Syria chặn đường tiến của quân Thổ Nhĩ Kỳ

Aleppo, Syria. (Reuters)- Theo Reuters, lực lượng người Kurd Syria được Hoa Kỳ yểm trợ đang gián tiếp nhận viện trợ của tổng thống Bashar al-Assad, để chống Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin.

Hai lực lượng này trực tiếp chống nhau tại Syria, và Damascus chống lại yêu cầu đòi tự trị của người Kurd. Nhưng tại Afrin, thì họ có cùng một lợi ích và kẻ thù chung, khi chận đứng sự xâm nhập của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ coi quân du kích người Kurd YPG tại Afrin là mối đe doạ hoạt động tại biên giới phía nam, đã mở cuộc tấn công hồi tháng qua.

Để giữ vững Afrin trước đe doạ của Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd yêu cầu Damascus đưa lực lượng đến để cùng bảo vệ vùng biên giới. Đại diện của cả hai bên xác nhận tin nói rằng chính phủ Assad cho phép các tay súng người Kurd, thường dân và kể cả chính khách bước qua lãnh thổ của họ để đến Afrin.

Cả hai bên đều cho phép phe bên kia sử dụng lãnh thổ chiếm đóng của mình. Tại Qamishli do người Kurd kiểm soát, quân đội Assad vẫn sử dụng phi trường. Còn tại quận Sheikh Maqsoud của Aleppo, lực lượng an ninh người Kurd thản nhiên tuần tiễu trên đường phố.

Tin nói rằng tình thế trên có vẻ đã giúp người Kurd duy trì sức kháng cự, để làm tê liệt lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và kéo dài sự hiện diện của họ trong cuộc xung đột.

Còn đối với Hoa Kỳ thì đây là vấn đề đau đầu, và nhắc nhở họ về cách mà đồng minh người Kurd Syria thoả thuận với Assad, trong khi vẫn liên minh quân sự với Hoa Kỳ. (Song Châu)