04/02/2015 | 0

Ashton Carter dự phiên điều trần xác nhận

Ashton Carter dự phiên điều trần xác nhận

Washington, DC. (Reuters) – Ông Ashton Carter, người được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng, cam kết tìm hiểu và giải quyết những trì hoãn trong việc bán vũ khí cho Jordan.

Trước đó, Jordan tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan Hồi Giáo. Ông Carter nói với Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện rằng việc Jordan có thể mua vũ khí cần thiết là điều vô cùng quan trọng. Ông sẽ làm việc để giải quyết những quan ngại mà Quốc Vương Abdullah đã nêu ra trong chuyến thăm Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ John McCain, chủ tịch ủy ban, cho biết một số thành viên trong ủy ban sẽ gởi một bức thư tới chính quyền của Tổng Thống Barack Obama, nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm Jordan có vũ khí cần thiết để chống lại phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo. Ông nói ủy ban cũng sẽ xem xét đề xuất dự luật nếu cần để đạt được mục tiêu mà quốc vương đã đưa ra trong cuộc họp với các thành viên của ủy ban.

Trong cuộc điều trần xác nhận, ông Carter cũng bị vặn hỏi về cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Ông nói ông nghiêng về phía trang bị vũ khí cho Ukraine nếu ông được Thượng Viện xác nhận làm bộ trưởng Quốc Phòng. Theo ông, Hoa Kỳ cần hỗ trợ người Ukraine tự bảo vệ mình. (Nguyên Trân)