01/09/2017 | 1

ASEAN và Trung Cộng chuẩn bị đàm phán về qui tắc ứng xử trên Biển Đông

ASEAN và Trung Cộng chuẩn bị đàm phán về qui tắc ứng xử trên Biển Đông

(Ảnh: US Military handout)

Manila, Philippines. (Reuters) – Đại diện của Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Cộng đã bắt đầu gặp nhau tại Manila, Philippines, để thương lượng việc tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông, COC.

Bộ Ngoại Giao Philippines cho biết, vấn đề COC đã được thảo luận trong cuộc họp lần thứ 22 của Nhóm hợp tác Asean – Trung Cộng, được triệu tập hôm thứ Tư, 30 tháng 8.

Ngoại Trưởng Philippines Alan Cayetano cho biết, cuộc họp tại Manila có tác dụng xây dựng lòng tin giữa các bên, xác định các lãnh vực có thể hợp tác trên biển Đông, và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về COC. Việc bắt đầu đàm phán chính thức sẽ được các lãnh đạo Asean và Trung Cộng công bố trong cuộc họp tại Manila vào tháng 11 năm nay.

Bộ Ngoại Giao Philippines cũng thêm rằng, sự hợp tác giữa Asean và Trung Cộng trên biển Đông đã gia tăng dần dần trong năm qua. Ông Cayetano nói, kể từ cuộc họp cấp ngoại trưởng tại thủ đô Vientiane của Lào vào tháng 7, 2016, Bộ Ngoại Giao các nước Asean đã liên tục liên lạc với nhau để thảo luận các vấn đề trong khu vực.

Các nước cũng đang tìm cách áp dụng Bộ quy tắc ứng xử cho các va chạm bất ngờ trên biển, tại các khu vực tranh chấp trên biển Đông.

Hiệp hội Asean và Trung Cộng đã cùng đồng ý về một khuôn khổ sơ lược của quy tắc COC trên biển Đông, trong cuộc họp ngày 6 tháng 8. Philippines hiện đang là chủ tịch luân phiên của Asean trong năm 2017. (Ngô Bảo)