27/04/2015 | 0

ASEAN nóng vì hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

ASEAN nóng vì hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Bộ trưởng ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh dẫn đầu phái đoàn. Bộ trưởng các nước bày tỏ lo ngại về những hoạt động bồi đắp trên quy mô lớn các bãi đá ở biển Đông, cho rằng những hành động này đã làm thay đổi nguyên trạng, vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông, làm suy giảm lòng tin, gây căng thẳng ở khu vực.

Trong bài phát biểu trước các ngoại trưởng ASEAN ngày 26, ông Albert del Rosario không nêu đích danh Trung Cộng, nhưng nói rằng người hàng xóm phương bắc đang bồi đắp đảo quy mô lớn ở biển Đông. Ngoại trưởng Philippines cho biết Bắc Kinh có nhiều khả năng sẽ hoàn tất bồi đắp đảo trước khi đồng ý với Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng việc Trung Cộng phải kết thúc sớm Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông là việc khẩn cấp.

Bộ trưởng các nước ASEAN sẽ thông qua ba văn kiện gồm, Tuyên bố Kuala Lumpur về ASEAN lấy người dân làm trung tâm, Tuyên bố Langkawi về phong trào ôn hòa toàn cầu, Tuyên bố Kuala Lumpur về thể chế hóa sự tự cường của ASEAN, của các cộng đồng và người dân đối với thảm họa và biến đổi khí hậu.

Thanh Lan / SBTN