06/02/2014 | 1

Argentina: Dân Chúng Phản Ứng Về Phúc Trình LHQ

Argentina: Dân Chúng Phản Ứng Về Phúc Trình LHQ

Buenos Aires, Argentina. (Reuters)
Hôm qua, Ủy ban Quyền Trẻ Em của Liên hiệp quốc đã đưa ra bản phúc trình chưa từng có và rất gay gắt đối với Tòa Thánh Vatican, đòi Tòa Thánh lập tức cách chức những Linh mục, Giám mục phạm tội, trao họ cho chính quyền. Bản phúc trình lên án Tòa Thánh đã nhắm mắt trong nhiều thập niên trước tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em của giới linh mục.
Giáo hội Công giáo đã chính thức thi hành luật im lặng đối với giới linh mục, ngăn chận tố cáo họ với cơ quan hữu trách, những linh mục phạm tội thay vì bị trừng phạt, họ được chuyển từ giáo phận này tới giáo phận khác hay qua nước khác để che dấu tội ác.
Tòa Thánh đã lên tiếng, nói rằng bản phúc trình không công bằng, bóp méo sự thực, không thấy những biện pháp Giáo hội đã thực hiện trong nhiều thập niên qua để bảo vệ trẻ em.
Tuy nhiên, người Công Giáo ở Argentina là quốc gia quê hương của Đức Giáo hoàng Francis đã tán đồng bản phúc trình của Liên hiệp quốc.
Bà Nora Schulman là giám đốc Ủy ban Theo dõi và Thi hành Công ước Quyền Trẻ Em của Argentina nói rằng bản phúc trình không phải chống Giáo hội mà giúp quét sạch thành phần không tốt ra khỏi Giáo hội, phục hồi niềm tin Thiên Chúa.
Giám mục Silvano Tomasi lãnh đạo phái đoàn Vatican tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneva lên án Ủy Ban đã can thiệp vào quyền tự do tôn giáo, nói rằng các tổ chức ủng hộ hôn nhân đồng tính bị Giáo hội chống đối đã ảnh hưởng Ủy ban.
Chủ tịch Cộng đồng Đồng Tính Argentina là ông Cesar Cigliutti nói rằng nếu thực sự các tổ chức đồng tính đã vận động, thì chính sách của Vatican có khác biệt với bản phúc trình hay không?
Đức Giáo hoàng Francis mới lên lãnh đạo Giáo hội Công giáo được 11 tháng đã từng nói rằng lạm dụng tình dục trẻ em là điều đáng xấu hổ trong Giáo hội, thề sẽ tiếp tục những biện pháp đối phó của người tiền nhiệm.

Huệ Võ