26/02/2014 | 1

APEC tìm biện pháp bảo vệ ngũ cốc

APEC tìm biện pháp bảo vệ ngũ cốc

Ninh Ba, China. (Reuters)
Giới chức cao cấp các nước thành viên khối Cộng tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương hay APEC đang họp tại thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Triết Giang từ ngày 15 tới ngày 28 với hy vọng sẽ có thể hoàn tất bản hiệp ước tự do mậu dịch FTAAP. Tuy nhiên, trong ngày này, an toàn thực phẩm trở thành trọng tâm của cuộc họp.
Sản xuất ngũ cốc toàn cầu năm 2012 – 2013 đã vượt qua con số 2.4 tỷ tấn, tăng 8% mỗi năm, nhưng 25% sản phẩm bị mốc và một phần bị ô nhiễm kim loại, gây ra mối quan tâm lớn tại các nước. Đại diện của Trung Cộng đề nghị gia tăng sự kiểm soát hệ thống cung cấp, giảm thiểu sự mất mát và hoang phí, bảo đảm an toàn thực phẩm lâu dài cho các nước. Những người khác đề nghị bơm khí nitrogen vào các phương tiện chứa ngũ cốc đề phòng đe dọa của các loại sâu bọ.
Ông Juejan Tangtermthong là giám đốc điều hành Hiệp hội Thị trường Nông nghiệp và Thực phẩm Á Châu và Thái bình dương nói rằng phải dùng cách thức rẻ tiền nhất để bảo tồn các loại hạt như bao plastic thích hợp cho từng loại ngũ cốc. – H. Vỗ