27/11/2014 | 0

Anh trao thêm quyền lực cho Scotland

Anh trao thêm quyền lực cho Scotland

London, Anh quốc. (Reuters) – Các đảng chính trị chính ở Anh đã đồng ý một hiệp ước trao cho Scotland quyền tăng thuế và tự trị rộng rãi hơn.

Bản hiệp ước nhằm chống lại phong trào quốc gia đòi Scotland độc lập. Bản hiệp ước được công bố trong ngày Thứ Năm, nhưng sẽ chỉ thi hành sau sau cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới. Bản hiệp ước là sự nhượng quyền lớn nhất cho Scotland kể từ năm 1999, khi quốc hội Scotland được thành lập. Ba đảng chính trị chính của Anh đã hứa hẹn trao cho Scotland nhiều quyền lực hơn trong lúc vận động chống lại cuộc trưng cầu độc lập của Scotland trong tháng 9. Nói chuyện tại Edinburgh là thủ phủ của Scotland, Nghị sĩ Robert Smith là người đã viết báo cáo dựa trên hiệp ước này, nói rằng hiệp ước sẽ làm cho quốc hội Scotland mạnh hơn, có trách nhiệm và tự chủ. Những điểm trong hiệp ước sẽ đưa đến việc chuyển giao quyền lực lớn nhất cho quốc hội Scotland từ khi thành lập, sẽ cho phép Scotland quyền lực ấn định mức thuế, một số quyền lực ảnh hưởng đến chi tiêu phúc lợi xã hội, quyền hạn phát triển các cấu trúc chính trị được lựa chọn và thi hành.

Tuy nhiên, đang có phản ứng không hài lòng của những người quốc gia Scotland. Ông John Swinney là một dân biểu cao cấp của đảng Quốc gia Scotland nói rằng nhiều người dân Scotland đòi sự ủy thác của hệ thống an sinh xã hội, tiền lương tối thiểu, và nhiều điểm đòi hỏi quan trọng đưa tới cuộc trưng cầu. Ông ta đáng tiếc là những quyền lực này không được trao cho Scotland. Thủ tướng David Cameron nói rằng Anh quốc đang giữ lời hứa, giữ được nước Anh tránh phân chia, sẽ tiếp tục giữ lời hứa. Người quốc gia Scotland tuyên bố họ sẽ tổ chức cuộc trưng cầu độc lập mới, nếu người Anh chọn lựa rời khỏi Liên Âu trong năm 2017.

Quyền lực mới của quốc hội Scotland sẽ được khởi thảo vào ngày 25 tháng Giêng, là ngày sinh nhật của thi hào Robert Burnsđược hầu hết người Scotland kính trọng. (Huệ Võ)