01/09/2017 | 2

Anh tố giác bị Liên Âu tống tiền trong tiến trình rút khỏi Liên Âu

Anh tố giác bị Liên Âu tống tiền trong tiến trình rút khỏi Liên Âu

Tokyo, Nhật Bản. (Reuters) – Hôm nay, bộ trưởng thương mại Anh quốc, ông Liam Fox cho rằng nước này không thể bị buộc phải trả giá cho việc rút khỏi Liên Âu. Ông cũng lên tiếng thúc hối Brussels hướng các nhà thương thuyết đến cuộc thảo luận về bang giao giữa nước Anh và khối Liên Âu trong tương lai.

Vòng đàm phán thứ ba về tiến trình Brexit chú trọng vào việc thiết lập thời gian đưa nước Anh rời khỏi Liên Âu đã kết thúc vào ngày hôm qua. Brussels đã cảnh cáo rằng cần phải hoàn thành rất nhiều việc trước khi bắt đầu thảo luận bang giao trong tương lai giữa hai bên.

Chính phủ Anh có vẻ muốn thúc đẩy việc thảo luận về mối bang giao này, và tìm kiếm phương cách giải quyết nỗi bận tâm của giới thương gia liên quan đến chính sách thương mại. Tuy nhiên, Brussels đòi phải tiến hành các vấn đề trọng tâm trước tiên, trong đó có việc buộc nước Anh phải thanh toán các món nợ đóng góp cho Liên Âu trước khi ra đi.

Bài báo của ông Guy Verhofstadt, nhà thương thuyết của nghị viện Liên Âu về vấn đề đưa nước Anh rời khỏi khối này nói rằng đó là vấn đề mà Liên Âu quan tâm nhất để bảo đảm việc thắt chặt mối liên lạc trong tương lai. Theo ông, hai bên phải thoả thuận giải quyết các vấn đề tài chính, bảo đảm quyền lợi của công dân Liên Âu tại nước Anh, và thẳng thắn thảo luận về đường biên giới Ái Nhĩ Lan.

Xuất hiện trong chuyến công du Nhật Bản cùng với thủ tướng Anh quốc Theresa May, ông Liam Fox nói rằng nước Anh không thể bị buộc phải trả một giá quá cao ngay trong bước đầu tiến hành thủ tục rút khỏi Liên Âu. (Nguyên Trân)