28/12/2020 | 0

Anh Quốc thúc giục các doanh nghiệp chuẩn bị cho hồi kết của quá trình chuyển tiếp Brexit

Anh Quốc thúc giục các doanh nghiệp chuẩn bị cho hồi kết của quá trình chuyển tiếp Brexit

Ảnh: Reuters

Tin từ Luân Đôn, Anh Quốc – Vào hôm thứ Hai (28/12), Anh Quốc kêu gọi các doanh nghiệp chuẩn bị cho Brexit, chỉ vài ngày trước khi giai đoạn chuyển tiếp được thiết kế để hỗ trợ Anh Quốc rời khỏi Liên minh châu Âu kết thúc.

Anh Quốc và EU đạt được một thỏa thuận thương mại vào hôm thứ Năm – một thỏa thuận duy trì quyền truy cập miễn thuế và hạn ngạch vào thị trường duy nhất của khối nhưng sẽ vẫn gây ra gián đoạn. Giai đoạn chuyển tiếp, theo đó Anh Quốc vẫn tuân thủ các quy định cai quản và thương mại của EU, sẽ kết thúc vào lúc 23:00 GMT ngày 31 tháng 12.

Theo thỏa thuận ban đầu, giai đoạn chuyển tiếp sẽ giữ nguyên các quan hệ thương mại hiện tại trong 21 tháng sau ngày Brexit dự kiến ban đầu là ngày 29 tháng 3 năm 2019. Nhưng giai đoạn này không được gia hạn sau khi Brexit bị trì hoãn đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, và với hơn 1,000 trang của thỏa thuận thương mại được công bố đầy đủ vào hôm thứ Bảy, các doanh nghiệp chỉ có chưa đầy một tuần để điều chỉnh theo các quy định mới.

Anh Quốc kêu gọi các doanh nghiệp chuẩn bị cho việc kết thúc giai đoạn chuyển tiếp trước khi các cuộc đàm phán thương mại kết thúc, đòng thời cho biết nhiều thay đổi mà họ cần thực hiện sẽ được áp dụng bất kể kết quả của các cuộc đàm phán. Chính phủ cho rằng các doanh nghiệp cần phải hiểu các quy định mới về xuất nhập cảng hàng hóa giữa EU và Anh Quốc, cũng như các quy định khác được áp dụng cho việc giao thương với Bắc Ireland. (BBT)