17/01/2014 | 0

Anh Quốc Điều Tra Vụ Hậu Thuẫn Tấn Công Đền Vàng Của Người Sikh Năm 1984

Anh Quốc Điều Tra Vụ Hậu Thuẫn Tấn Công Đền Vàng Của Người Sikh Năm 1984

Luân Đôn, Anh Quốc. (Reuters)
Anh quốc mở cuộc điều tra việc các lá thư giải mật cho thấy: Anh đã cộng tác với chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi trong việc tấn công Ngôi Đền Vàng của người Sikh tại thành phố Amritsar năm 1984.
Theo tài liệu giải mật, Thủ tướng Margaret Thatcher đã giúp Ấn Độ tấn công thành phần ly khai người Sikh.
Theo báo chí, Thủ tướng Thatcher đã tích cực đáp ứng yêu cầu của Ấn Độ, gởi chuyên viên SAS qua Ấn Độ để giúp lên kế hoạch tấn công.
Ở Ấn Độ cũng đang có những lời kêu gọi mở cuộc điều tra về vai trò của Anh trong vụ tàn sát.
Năm 1984, Thủ tướng Ấn Độ lúc bấy giờ là bà Indira Gandhi đã ra lệnh trục xuất ông Jarnail Signgh Bhindranwale ra khỏi ngôi Đền Vàng ở Amritsar thuộc tiểu bang Punjab. Ông Jarnail đã lấy ngôi đền làm tổng hành dinh từ năm 1980.
Cuộc hành quân chống ông Jarnail đã làm 492 người chết, nhưng có nhiều nguồn tin cho rằng con số tử vong trên 5,000 người, một thư viện lịch sử của người Sikh bị đốt, tạo sự phẩn nộ của người Sikh trên thế giới.
Bốn tháng sau cuộc hành quân, ngày 31 tháng 10 năm 1984, Thủ tướng Indira Gandhi đã bị 2 cận vệ người Sikh ám sát.
Trong lúc viếng thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Kỷ năng và Doanh nghiệp Mathew Hancock nói rằng liên hệ giữa Anh và Ấn Độ là liên hệ đặc biệt. Hiện nay, Thủ tướng Cameron đã ra lệnh mở cuộc điều tra.

Huệ Võ