05/11/2014 | 0

Anh mở cửa Trung tâm điều trị Ebola ở Sierra Leone

Anh mở cửa Trung tâm điều trị Ebola ở Sierra Leone

Kerry Town – Sierra Leone. (Reuters) – Một trung tâm điều trị bệnh Ebola có 100 giường đã được mở cửa tại thị trấn Kerry Town của Sierra Leone.

Trung tâm chỉ nằm bên ngoài thủ đô Freetown, do quân đội Anh xây lên và đang được tổ chức Save the Children điều hành. Theo Save the Children, trung tâm thu dụng 150 nhân viên y tế, 90 người sẽ làm việc trong khu vực đỏ. Trung tâm còn có một phòng thí nghiệm có thể thử nghiệm 300 mẫu bệnh một ngày. Ông Andy Masa điều hành trung tâm nói rằng trung tâm không chỉ là một nơi điều trị mà còn tiếp xúc với cộng đồng, sẽ làm những gì tốt nhất cho người dân Sierra Leone, không chỉ về mặt điều mà còn đào tạo, là một phần của toàn bộ chương trình, bảo đảm rằng những người sống sót được tái hòa nhập vào xã hội một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Vì vậy, trung tâm sẽ không hoạt động giống như một hòn đảo cô lập, mà sẽ tiếp xúc với các cộng đồng và cung cấp nhiều dịch vụ cho người dân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO, từ tháng 3 đến nay tại 3 nước Sierra Leone, Liberia và Guinea đã có 13,703 người bị bệnh và đã có trên 5,000 người chết. Tuy nhiên, những con số ghi nhận là những con số có báo cáo. Con số thực sự có thể cao gấp 3 lần. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết hôm thứ Tư , 29 tháng 10, là đã có dấu hiệu cho thấy lan truyền đã được chậm lại, với sự giảm số lượng các ngôi mộ, và con số bệnh nhân mới.

Trong Thứ Hai ngày 3 tháng 11, một bác sĩ Sierra Leone đã bị chết vì Ebola, vị bác sĩ này là vị bác sĩ thứ 5 ở Sierra Leone bị chết vì bị lây bệnh. Khoảng 120 nhân viên y tế Sierra Leone đã thử nghiệm có dương tính và khoảng 100 người trong số này đã chết. Với hệ thống y tế lạc hậu do ảnh hưởng của nội chiến, Sierra Leone có 6 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 100 bác sĩ. Ông Masa nói rằng nỗ lực quốc tế là rất quan trọng trong việc giúp chăm sóc sức khỏe quá sức nặng nề của khu vực. Liên hệ thân hữu mới thực sự là vũ khí chính để chống lại bệnh Ebola. Nếu có tinh cách cá nhân của vương quốc Anh, Save the Children, hoặc bất kỳ các cơ quan làm việc độc lập nào khác, nó sẽ không làm việc hữu hiệu. Và đây là lý do tại sao trung tâm Kerry Town coi hợp tác quốc tế là sự quan trọng hàng đầu. Ông ta đang có quân nhân Anh, có nhân viên y tế Sierra Leone, có bác sĩ và y tá Cuba,ông ta đang có một sự kết hợp thực sự của quốc tế. Có sự cộng tác của quốc tế mới chiến thắng được bệnh Ebola.

Anh quốc đang gia tăng nỗ lực giúp đỡ cho quốc gia cựu thuộc địa Sierra Leone, đang đưa một chiếc tàu bệnh viện, trực thăng, xe cộ và hàng trăm quân tới Freetown, với chương trình sẽ xây 5 trung tâm điều trị. (Huệ Võ)