04/07/2016 | 1

Anh: Lãnh đạo đảng Ukip từ chức

Anh: Lãnh đạo đảng Ukip từ chức

London. (Reuters) – Người đứng đầu của Đảng UKIP ủng hộ cho Anh rời Liên Âu, Nigel Farage, đã từ chức hôm nay trong vài trò lãnh đạo đảng.

Đây là một vị từ chức mới nữa của các nhà lãnh đạo chính trị của Anh trong bối cảnh bất ổn chính trị sau vụ bỏ phiếu của nước này rời khỏi Liên Âu. Ông Farage là nhân vật chính trị lớn thứ ba đã từ chức hơn là chọn để ở lại trong giai đoạn khó khăn sắp tới khi Anh phải thương lượng với Liên Âu việc rút lui của nước này. Một khoảng trống quyền lực bất ngờ đã xảy ra ở Anh.

Ông Farage nói với các phóng viên là trong chiến dịch trưng cầu dân ý, ông muốn dành lại đất nước và hôm nay ông muốn có một cuộc sống riêng tư trở lại. Ông Farage cùng với Thủ tướng David Cameron đã tuyên bố từ chức, trong khi đó chính khách kỳ cựu Boris Johnson, người ban đầu được cho là sẽ thay ông David Cameron đã quyết định rút lui không tranh chiếc ghế Thủ tướng.

Đảng Lao động đối lập cũng có một cuộc khủng hoảng nội bộ với nhà lãnh đạo Jeremy Corbyn vật lộn để giữ chiếc ghế của ông sau khi ông đã bị thua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nhà lập pháp trong đảng của ông. (Lê Hoàng)