Ảnh hưởng của cơn bão lớn tại San Jose

Sau hai ngày 7,8/1/2017 đã có một cơn bão lớn đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành phố San Jose và các thành phố lân cận. Phóng viên SBTN tại San Jose đã gặp gỡ một số chủ cơ sở thương mại tại Grand Century Mall và họ đã cho biết ý kiến về cơn bão lớn nhất trong 10 năm nay.