Anh hùng tử, khí hùng bất tử

Hưởng ứng lời mời gọi của các nhân sĩ câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 2017, tại chân tượng đài Đức Thánh Trần ở bến Bạch Đằng, Sài Gòn đã diễn ra lễ tưởng niệm những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa vào 43 năm trước. Một buổi lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức lúc 12 giờ trưa tại hang đá Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, để cùng cầu nguyện cho các linh hồn tử sĩ Hoàng Sa.

Cho đến nay, nhà cầm quyền Ba Đình vẫn hay rêu rao, nếu đời này không đòi được Hoàng Sa thì đời con cháu chúng ta sẽ đòi. Nhưng, con cháu có cơ hội để đòi lại hay không, khi mà hiện nay Hà Nội vẫn cúi gằm mặt nhìn giặc Tàu dùng chiến dịch tằm ăn dâu trên biển Đông, hệt như 43 năm về trước Hà Nội đã im lặng để quan thầy Hoa Cộng xâm lược Hoàng Sa.