20/02/2016 | 0

Anh họp nội các trước trưng cầu dân ý

Anh họp nội các trước trưng cầu dân ý

London, Anh quốc. (Reuters) – Hôm nay Thủ tướng David Cameron họp với các bộ trưởng ở Downing Street để chấp thuận bản hiệp ước với Liên Âu, hy vọng thuyết phục cử tri Anh bỏ phiếu chấp thuận tiếp tục ở lại Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý có thể sẽ được tổ chức vào tháng 6.

Thủ tướng Cameron đã ca ngợi bản hiệp ước đã ký kết với các nhà lãnh đạo Liên Âu tại cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, cho Anh quốc hưởng một qui chế đặc biệt và hy vọng có thể thuyết phục cử tri đồng ý để Anh tiếp tục làm quốc gia hội viên Liên Âu. Cuộc họp thượng đỉnh đã kéo dài thêm thời gian, các nhà lãnh đạo đã đồng nhất chấp thuận những yêu cầu cải cách của Anh để tránh cảnh chia tay. Quyết định đã đạt được vào đêm Thứ Sáu, gồm: Miễn trừ Anh đối với mục tiêu “liên minh chặc chẽ hơn”, chấp nhận sự cạnh tranh mạnh hơn giữa các nước trong khối, nhượng bộ đối với quyền hưởng an sinh xã hội của công nhân di dân, và những sự an toàn cho trung tâm tài chánh London.

Thủ tướng Cameron tuyên bố đã đạt được mọi mục tiêu trong cuộc đàm phán, sẽ khuyến cáo nội các chấp thuận vào ngày Thứ Bảy,và bắt đầu vận động cho cuộc trưng cầu dân ý. (Hồng Tú)