23/06/2016 | 0

Anh: Hàng triệu người đi bầu về việc rời hay ở lại EU

Anh: Hàng triệu người đi bầu về việc rời hay ở lại EU

London, Anh. (Reuters) – Hôm nay hàng triệu người dân Anh đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong Liên Âu.

Thủ tướng Anh và vợ là Sarah đã đến một phòng phiếu ở thủ đô để bỏ phiếu. Theo các dữ liệu sơ khởi của Ủy ban bầu cử, một con số kỷ lục 46 triệu 500 ngàn người đã đăng ký để đi bầu. Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 7 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 10 giờ tối. Đây là cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc lần thứ ba trong lịch sử của Vương quốc Anh, và đã đến sau một chiến dịch vận động kéo dài bốn tháng giữa 2 phe muốn Anh ở lại và muốn Anh rời khối. Trên phiếu bầu có in một câu hỏi rất đơn giản là Vương quốc Anh nên tiếp tục là một thành viên của Liên Âu hay rời khỏi Liên Âu. Phe nào dành được hơn 50% phiếu bầu thì sẽ được coi là thắng cuộc trưng cầu.

Sau khi các phòng phiếu đóng cửa, các hòm phiếu kín sẽ được đưa về 382 phòng kiểm phiếu địa phương để được đếm. 382 phòng đại diện cho 380 chính quyền địa phương ở Anh, Scotland và xứ Wales, cộng với một cho North Ireland và một cho Gibraltar. (Lê Hoàng)