14/01/2016 | 0

Anh: EU cải cách là có lợi cho EU & Anh

Anh: EU cải cách là có lợi cho EU & Anh

Athens, Hy Lạp. (Reuters) – Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã nói rằng về mặt kinh tế, cải cách sẽ có lợi cho cả nước Anh và Liên Âu.

Chính phủ Thủ tướng David Cameron đang áp lực Liên Âu cải cách trước khi tổ chức trưng cầu dân ý để người Anh quyết định tiếp tục làm quốc gia thành viên Liên Âu hay rút lui. Thủ tướng Cameron cho biết ông ta muốn tổ chức trưng cầu dân ý vào khoảng tháng 6 năm nay, và ông ta tin tưởng 4 lãnh vực ông ta đòi cải cách sẽ làm cho người Anh bỏ phiếu chấp thuận tiếp tục làm hội viên Liên Âu. Ngoại trưởng Philip Hammond đang viếng thăm thủ đô Hy Lạp cũng nói rằng, những gì Anh đang tìm kiếm thích ứng cho thế kỷ 21, một Liên Âu có thể đem lại những quyền ưu tiên cho người dân. Ông ta tin rằng ưu tiên của Liên Âu là phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho các nước thành viên.

Theo kết quả các cuộc thăm dò, thủ tướng Cameron khó giữ nước Anh nằm trong Liên Âu nếu không thể cắt giảm các quyền lợi an sinh xã hội dành cho người di dân. Theo đòi hỏi của Anh, công dân các nước Liên Âu khác tới Anh cư trú phải sống ở Anh 4 năm mới được hưởng các quyền lợi an sinh xã hội. (Hồng Tú)