28/06/2015 | 2

Anh: Đức Đạt Lai Lạt Ma xuất hiện tại hội âm nhạc

Anh: Đức Đạt Lai Lạt Ma xuất hiện tại hội âm nhạc

Glastonbury, Anh. (Reuters) – Sự xuất hiện của lãnh tụ tinh thần lưu vong Tây Tạng tại liên hoan Glastonbury ở nước Anh đã trở thành một sự kiện lịch sử diễn ra trong ngày Chủ nhật 28 tháng Sáu.

Người ta thấy cờ Tây Tạng xuất hiện đồng thời tại các căn lều Glastonbury. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đến Glastonbury với một chiếc áo T shirt của lễ hội ở trên đầu, và đám đông hát lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của ngài. Lãnh tụ tinh thần lưu vong của người Tây Tạng nói: “Một người bạn thân đã bảo tôi đến với liên hoan lần này, một lễ hội của người dân, và không phải là lễ hội của chính phủ hay của các chính khách. Và tôi nghĩ, đây thật sự là lễ hội của nhân dân.”

Trong thông điệp dọc trước đám đông, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng, tất cả mọi người đều có quyền sống hạnh phúc, và mọi người yêu thích cuộc sống của họ, cũng như ngài trân trọng cuộc sống của chính mình. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng, mọi người phải coi giáo dục là lĩnh vực giúp mọi người sống trong hoà bình và yêu thương, từ bậc mẫu giáo cho đến đại học. Vẫn theo ngài, thế hệ được đào tạo từ một nền giáo dục như thế sẽ là một thế hệ của tình thương và hoà bình. (Song Châu)