03/10/2016 | 1

Anh bắt đầu tiến trình rời Liên Âu vào tháng 3 năm tới

Anh bắt đầu tiến trình rời Liên Âu vào tháng 3 năm tới

London, Anh. (Reuters) – Thủ tướng Theresa May hôm qua cho biết bà sẽ bắt đầu tiến trình rời khỏi Liên Âu vào cuối tháng ba năm tới.

Đây là lần đầu tiên thủ tướng Anh đưa ra một thời gian rõ rệt cho việc rời khỏi khối mà sẽ định lại mối quan hệ của Anh với đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Anh đã bỏ phiếu để rời khỏi Liên Âu trong tháng Sáu. Lâu nay bà May đã bị áp lực phải cung cấp các chi tiết về kế hoạch của bà để rời khỏi khối. Trong một bước nhằm để trấn an một số thành viên trong đảng Bảo thủ cầm quyền là bà có thể trì hoãn vụ li dỵ, bà May nói với hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ ở Birmingham là bà quyết tâm để thực hiện việc rời khỏi khối.

Ứng dụng điều 50 của Hiệp ước Lisbon thành lập Liên Âu sẽ cung cấp cho Anh một thời gian hai năm để hoàn tất các thương thuyết phức tạp giữa nước này và Liên Âu. (Lê Hoàng)