22/11/2016 | 0

Anh bác bỏ đề nghị của Trump cho Nigel Farage làm đại sứ tại Mỹ

Anh bác bỏ đề nghị của Trump cho Nigel Farage làm đại sứ tại Mỹ

London, Anh. (Reuters) – Nước Anh hôm nay đã bác bỏ việc Tổng thống đắc cử Donald Trump kêu gọi cho ông Nigel Farage được làm đại sứ Anh tại Washington.

Ông Farage là người đã lên tiếng ủng hộ cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử của ông này. Ông Trump nói qua Twitter là nhiều người muốn nhìn thấy nhà lãnh đạo của phong trào Brexit trở thành đại sứ của nước Anh tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Theresa May đã chúc mừng ông Trump cho chiến thắng của ông, nhưng cũng đã nhanh chóng bác bỏ đề nghị bất thường và không theo các nghi thức ngoại giao của ông Trump. Khi được hỏi về đề nghị qua Twitter của ông Trump, một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết họ đã có một người đại sứ rất hữu hiệu ở Washington.

Đề nghị của ông Trump là bất thường và vô tiền khoáng hậu. Hoa Kỳ có thói quen bổ nhiệm những người nổi tiếng hoặc các nhà tài trợ trong chiến dịch tranh cử để làm đại sứ Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trong khi truyền thống ở châu Âu là bổ nhiệm các nhà ngoại giao chuyên nghiệp làm đại sứ. (Lê Hoàng)