Angelina Jolie khai mạc hội nghị chống hãm hiếp

Nữ minh tinh Angelina Jolie cùng với ngoại trưởng Anh, William Hague khai mạc hội nghị chống hãm hiếp trong chiến tranh.