26/04/2016 | 0

Anaheim cân nhắc việc tẩy chay Donald Trump

Anaheim cân nhắc việc tẩy chay Donald Trump

Anaheim, California. (CBS) – Hội đồng thành phố Anaheim cho biết họ sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu trong ngày thứ Ba, nhằm đi đến một nghị quyết tẩy chay ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump.

Theo Hội đồng thành phố Anaheim, cuộc bỏ phiếu được tổ chức nhằm phản đối những tuyên bố gây chia rẽ của nhà tỷ phú New York. Hội đồng thành phố Anaheim nhóm họp sau khi nhận được yêu cầu của ủy viên Kris Murray vào đầu tháng này. Trong đơn yêu cầu, bà Murray nói rằng Anaheim là thành phố lớn nhất của Orange County, tiểu bang California. Đây là thành phố của sự tử tế, không chấp nhận phân biệt chủng tộc cũng như phân biệt đối xử. Nghị quyết viết rằng Donald Trump nhiều lần tấn công những người khác chủng tộc, khác tôn giáo và tín ngưỡng. Các tuyên bố của ông Trump trái với Hiến pháp Hoa Kỳ, và không phản ảnh được nguyên tắc đạo đức của thành phố Anaheim.

Cuộc họp bỏ phiếu sẽ bắt đầu lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Ba. Tuy nhiên một nhóm ủng hộ ông Trump có tên We the People Rising, cho biết họ sẽ tổ chức biểu tình phản đối bên ngoài Tòa Thị chính Anaheim. Tổ chức này cũng khuyến khích mọi người nên cất lên tiếng nói, chống lại nghị quyết. Aneheim không phải là thành phố đầu tiên tẩy chay nhà tỷ phú.

Trước đó Thị trưởng West Hollywood, Philadelphia và Saint Peterburg cũng tuyên bố ông Trump không được hoan nghênh tại những thành phố này. (Mai Đức)