09/11/2013 | 0

ÂN XÁ QUỐC TẾ TỐ CÁO TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM SUY GIẢM TỒI TỆ

ÂN XÁ QUỐC TẾ TỐ CÁO TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM SUY GIẢM TỒI TỆ

Tin New York – Hội Ân xá Quốc Tế nói nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt chiến dịch đàn áp giới bất đồng, và lập tức thiết lập những biện pháp để bảo vệ giới hoạt động chống những hành vi sách nhiễu và bỏ tù, chỉ vì đã hành xử các quyền căn bản của mình. Đó là nhận định đưa ra trong một phúc trình mang tên Những tiếng nói bị dập tắt: các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, vừa được công bố hôm nay. Ông Rupert Abbott đại diện Hội Ân xá Quốc Tế, nhận định Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những nhà tù lớn nhất đối với giới bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động khác. Ông Abbott nói trong năm nay, Việt Nam đã đưa vấn đề sửa đổi Hiến Pháp ra tranh luận và đồng thời, vận động để chiếm một ghế tại Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh đó, Hà Nội đã tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam tôn trọng nền pháp quyền, tuy nhiên hành động đàn áp những tiếng nói bất đồng trên thực tế, đã vi phạm những cam kết của Việt Nam với quốc tế là sẽ tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Hội Ân xá Quốc Tế nói trong nhiều năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ, truy tố, giam cầm và bỏ tù hàng trăm tiếng nói bất đồng, trong đó có các blogger, những nhà hoạt động bênh vực quyền người lao động, quyền sở hữu đất đai, giới bảo vệ nhân quyền và kêu gọi cải cách dân chủ ôn hòa. Một số thành viên của các tổ chức tôn giáo cũng là mục tiêu bị đàn áp. Phúc trình của Hội Ân xá Quốc Tế nói từ đầu năm 2012 tới nay, có ít nhất 65 nhà bất đồng ôn hòa bị kết án tù dài ngày trong khoảng 20 vụ xét xử không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phúc trình đặc biệt đề cập đến trường hợp cô Đỗ Thị Minh Hạnh, blogger Điếu Cày, và luật sư Lê Quốc Quân. Hội Ân xá Quốc Tế kêu gọi Việt Nam hãy lập tức trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm.