01/12/2020 | 37

Ân xá Quốc tế nói Facebook và Google đồng loã với nhà cầm quyền CSVN trong việc kiểm duyệt và đàn áp

Ân xá Quốc tế nói Facebook và Google đồng loã với nhà cầm quyền CSVN trong việc kiểm duyệt và đàn áp

Văn phòng của Google ở Việt Nam (Google)

Tin từ London: Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) nói rằng Facebook và Google (Youtube) đồng loã với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong việc kiểm duyệt trực tuyến và đàn áp người sử dụng hai nền tảng xã hội này ở Việt Nam.

Trong báo cáo dài 78 trang công bố ngày 01/12, Ân xá Quốc tế nói Facebook và Youtube đã trở thành “bãi săn” cho những kẻ lừa đảo và kiểm duyệt do nhà nước bảo trợ, và là công cụ kiểm duyệt và quấy rối người dân của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Kiểm duyệt trực tuyến bao gồm chặn nội dung bị coi là chỉ trích chế độ cộng sản Việt Nam tại Việt Nam trong khi Hà Nội đang phát triển “các chiến dịch tinh vi trên các nền tảng này để quấy rối người dùng hàng ngày trong im lặng và sợ hãi.”

Ân xá Quốc tế nói Google và Facebook nên làm nhiều hơn nữa để đẩy lùi sự kiểm duyệt và tấn công mạng do nhà nước bảo trợ, thay vì tập trung vào việc duy trì doanh thu ở Việt Nam bằng cách tuân thủ yêu cầu kiểm duyệt từ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Báo cáo minh bạch bán niên của Facebook mới được công bố cho thấy Facebook đã hạn chế 834 đăng tải theo yêu cầu của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay so với con số 198 của cả năm 2019.

Việt Nam, với dân số hơn 95 triệu và khoảng 60 triệu người sử dụng Internet, là thị trường béo bở của Facebook và Google. Theo một số nguồn tin, Facebook có hơn 1 tỷ Mỹ kim doanh thu từ quảng cáo ở Việt Nam trong một năm.

Quốc Tuấn