24/02/2016 | 0

Ân xá quốc tế: Nhân quyền thế giới bị đe doạ

Ân xá quốc tế: Nhân quyền thế giới bị đe doạ

Luân Đôn, Anh. (Reuters) – Công cuộc bảo vệ nhân quyền trên thế giới đang rối bời vì chính phủ các nước quá chú trọng đến việc bảo vệ lợi ích quốc gia trong ngắn hạn, và áp dụng các biện pháp đàn áp thô bạo nại lý do an ninh quốc gia.

Đó là kết luận của phúc trình thường niên của Tổ chức Ân xá Quốc tế được công bố trong ngày hôm nay. Tổ chức Nhân quyền Thế giới cũng cho rằng, đang có hàng loạt đợt tấn công nhắm vào quyền căn bản và tự do của con người. Ông Salil Shetty, tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng, hệ thống bảo vệ nhân quyền đang bị đặt dưới sự đe doạ và cũng cần được bảo vệ. Ân xá Quốc tế còn cảnh cáo về khuynh hướng đàn áp ngày càng gia tăng của chính quyền các quốc gia dẫn đến việc tấn công, cắt giảm ngân quỹ và bỏ mặc các tổ chức được thiết lập để bảo vệ nhân quyền.

Các nhà nghiên cứu xem xét tình hình nhân quyền tại 160 quốc gia và ghi nhận con số các chính phủ vi phạm luật quốc tế trong năm 2015. Bản nghiên cứu kết luận rằng, hơn 122 nhà nước đã tra tấn hoặc ngược đãi người dân, và không dưới 30 chính phủ cưỡng bức người tị nạn trở về nước một cách bất hợp pháp, bất chấp nguy hiểm đang chực chờ họ. Tại ít nhất 19 quốc gia, chính phủ hoặc các tổ chức vũ trang phạm tội ác chiến tranh hoặc vi phạm luật thời chiến. Các quốc gia được nêu trong phúc trình liên quan đến việc vi phạm nhân quyền hoặc phạm tội ác chiến tranh gồm có Nga, Saudi Arabia, Hungary và Trung Cộng. (Song Châu)