07/10/2015 | 2

Ân Xá Quốc Tế khuyến cáo Mỹ dừng bán vũ khí

Ân Xá Quốc Tế khuyến cáo Mỹ dừng bán vũ khí

Majaz, Sa’da, Yemen. (Reuters) – Phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng, họ có bằng chứng cho thấy, liên quân do Saudi Arabia cầm đầu đã phạm tội ác chiến tranh đối với thường dân Yemen, bằng vũ khí của Hoa Kỳ.

Trong phúc trình được công bố ngày thứ Tư 7 tháng 10, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng, Hoa Kỳ cần chấm dứt ngay lập tức việc bán vũ khí cho liên quân Saudi Arabia và tố cáo Washington là người đồng lõa gây tội ác chiến tranh nếu còn tiếp tục cung cấp vũ khí để Saudi Arabia oanh kích các khu dân cư tại Yemen. Nhà nghiên cứu của Ân xá Quốc tế, bà Rasha Mohamed nói rằng, việc dội bom như thế vi phạm luật quốc tế và được cho là tội ác chiến tranh. Bà đang thi hành phận sự tìm kiếm chứng cứ tại Yemen trong tháng Sáu và tháng Bảy năm nay, đếm được 13 vụ không kích làm thiệt mạng hơn 100 thường dân, trong đó có 59 trẻ em.

Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng, nhà cửa, trường học, và một số đền thờ Hồi giáo trở thành mục tiêu oanh kích. Có nơi bị oanh kích nhiều lần mặc dù không có chứng cứ cho thấy đã được sử dụng cho mục đích quân sự. (Song Châu)