15/03/2018 | 3

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi hủy án tử hình đối với Hồ Duy Hải

Đài VOA trích dẫn thông cáo của Ân Xá Quốc Tế nói rằng, bản án tử hình đối với ông Hồ Duy Hải “không đạt tiêu chuẩn quốc tế về việc xét xử công bằng.” Tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo đảm rằng ông Hồ Duy Hải không bị tra tấn và ngược đãi, được chăm sóc y tế, thăm nuôi và gặp luật sư, được tái thẩm và không phải chịu án tử hình.