08/02/2016 | 2

Ấn Độ thiếu bác sĩ trầm trọng

Ấn Độ thiếu bác sĩ trầm trọng

New Delhi, India. (Reuters) – Tại Ấn Độ hiện nay, người dân vẫn phải xếp hàng dài chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để được khám bệnh tại các bệnh viện.

Trong khi đó, việc chữa trị bệnh chuyên khoa là chuyện khó xảy ra tại nhiều nơi vì thiếu bác sĩ. Các bệnh viện tư nhân hàng đầu của Ấn Độ hiện nay đang thiếu hụt bác sĩ chuyên khoa trầm trọng và tình trạng này đã lan rộng đến các vùng hẻo lánh khắp nước này. Theo Tổ chức y tế thế giới, mỗi 10,000 bệnh nhân Ấn Độ mới có 7 bác sĩ, chỉ bằng một nửa tỉ lệ trung bình của thế giới. Tài liệu thống kê của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cho thấy, nước này đang cần hơn 50,000 bác sĩ chuyên khoa quan trọng, nhưng hiện nay chỉ có 8,350 người. Sự thiếu hụt trầm trọng các bác sĩ dẫn đến kết quả là máy móc, thiết bị của các bệnh viện tư nhân trị giá 55 tỉ Mỹ kim tại các cơ sở y tế nhỏ tại Ấn Độ rất nghèo nàn.

Số lượng bệnh nhân muốn khám bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân đang gia tăng vì hệ thống y tế công cộng hiện nay rất yếu kém về mọi mặt. Bác sĩ Shamit Gupta tại một bệnh viện thuộc vùng hẻo lánh nói rằng, người dân ở các khu đô thị có thể nhận được sự săn sóc y tế tốt hơn, nhưng tại các địa phương nhỏ dần thì số bác sĩ chuyên môn cũng ít dần. Vì dân số quá đông, khoảng cách giữa cung cầu quá lớn, ngành y tế không thể nào theo kịp số bệnh nhân tăng nhanh trong tương lai. (Song Châu)