06/02/2014 | 0

Ấn Độ: Mua Chiến Đấu Cơ Rafael Của Pháp

Ấn Độ: Mua Chiến Đấu Cơ Rafael Của Pháp

New Dehli, Ấn Độ. (Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arackaparambil Kurien Antony cho biết: sẽ mua 126 chiếc phi cơ chiến đấu của công ty Dassault Aviation trị giá 15 tỷ mỹ kim.
Nói chuyện trong hội chợ thương mại lãnh vực quốc phòng, Bộ trưởng Antony nói rằng sự thương lượng đang diễn ra, nhưng trong năm nay Ấn Độ đang thiếu hụt ngân sách cho nên chưa thể ký hợp đồng, ông ta hy vọng có thể kết thúc hợp đồng vào năm tới.
Trong ngày 1 tháng 2, Bộ trưởng Antony cho biết ngân sách quốc phòng năm 2013 chấm dứt vào tháng 3 đã tiêu trên 92%.
Giám đốc Điều hành Eric Trappier của Dassault Aviation đã nói rằng ông ta hy vọng sẽ có thể kết thúc hợp đồng bán phi cơ cho Ấn Độ trong vài tháng tới, nhưng không biết có thể kết thúc trước cuộc bầu cử quốc hội Ấn Độ hay không.

Huệ Võ