29/07/2016 | 1

Amazon doanh thu cao hơn ước tính, Alphabet doanh thu cao

Amazon doanh thu cao hơn ước tính, Alphabet doanh thu cao

Mountain View, California. (Reuters) – Amazon báo cáo doanh thu tam cá nguyệt tốt hơn so với dự tính, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh của dịch vụ cloud.

Doanh số bán lẻ trên mạng của Amazon ở Hoa Kỳ và quốc tế, ngành thương mại cốt lõi của công ty, cũng vượt quá kỳ vọng. Giá cổ phiếu của nhà bán lẻ trên mạng lớn nhất thế giới tăng 2% sau khi thị trường đóng cửa. Dịch vụ cloud, dịch vụ mạng Amazon, là ngành thương nghiệp phát triển nhanh nhất của công ty và được các nhà phân tích coi là động lực tăng trưởng mới cho công ty.

Doanh thu ròng của công ty tại Bắc Mỹ, thị trường lớn nhất của Amazon, tăng 28.1%, đạt 17.67 tỷ Mỹ kim. Doanh thu từ dịch vụ mạng Amazon tăng 58.2%, đạt 2.89 tỷ Mỹ kim, vượt mức dự đoán trung bình là 2.83 tỷ Mỹ kim. Trong khi đó, Alphabet, công ty mẹ của Google, báo cáo doanh thu tăng 21.3% trong tam cá nguyệt thứ nhì, cao hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích, khi hãng công nghệ khổng lồ tiếp tục chuyển hướng quảng cáo di động và đầu tư vào video. Doanh thu tăng trưởng mạnh gợi ý rằng Google thành công trong quá trình chuyển đổi từ máy điện toán để bàn sang quảng cáo di động.

Giá cổ phiếu của công ty tăng 6.5% sau khi thị trường đóng cửa vào ngày hôm qua. (Nguyên Trân)