09/01/2014 | 0

Alaska Muốn Theo Colorado Hợp Pháp Hóa Cần Sa

Alaska Muốn Theo Colorado Hợp Pháp Hóa Cần Sa

Jueau, AK (CBS)
Sáng kiến thúc đẩy việc hợp pháp hóa cần sa ở Alaska đang có bước chuyển hướng.
Những người ủng hộ tuyên bố đã đệ trình 45,.000 chữ ký ủng hộ, vượt qua con số yêu cầu để đưa vấn đề ra cho cử tri vào cuối năm nay. Nếu sáng kiến được đưa ra và được cử tri chấp thuận, Alaska có thể trở thành tiểu bang thứ ba của Hoa Kỳ hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa giải trí, sau Colorado và Washington là nơi được cử tri ủng hộ vào năm 2012.
Theo sáng kiến ban đầu, Alaska sẽ cho phép người lớn 21 tuổi trở lên được mua 1 ounce cần sa và được quyền trồng 6 cây cần sa. Sáng kiến cũng yêu cầu tiểu bang tạo ra các quy tắc để điều chỉnh các cửa tiệm bán cần sa giải trí, trong vòng 9 tháng sau khi dự luật ban hành. Mỗi ounce cần sa bị đánh thuế 50 Mỹ kim để mang lại doanh thu cho tiểu bang.
Tim Hinterberger là nhà đồng tài trợ cho sáng kiến, cũng là giáo sư tại đại học Alaska Anchorage, cho biết việc cấm cần sa là một chính sách thất bại, tạo ra một lớp tội phạm chỉ vì họ chờ đợi tình trạng hợp pháp hóa như thế này quá lâu.
Sáng kiến thúc đẩy việc hợp pháp hóa cần sa giải trí ở Alaska là một phần trong nỗ lực chung của các tiểu bang, nhằm chấm dứt lệnh cấm cần sa, theo sau sự thành công của Colorado và Washington.

Mai Đức