18/10/2015 | 0

Alabama: ƯCV TT Hillary Clinton lên án luật bầu cử

Alabama: ƯCV TT Hillary Clinton lên án luật bầu cử

Birmingham – Alabama. (Reuters) – Trong chuyến viếng thăm tiểu bang Alabama lần đầu tiên với tư cách ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton đã chỉ trích các nhà lập pháp tiểu bang Alabama đang muốn đưa ra bộ luật bầu cử kỳ thị, giảm quyền bầu cử của một số người dân.

Bà Clinton đã đọc diễn văn trong Hội nghị Dân chủ Alabama, là một tổ chức được thành lập trong các năm thập niên 1960 với mục đích khuyến khích người da đen bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Qua bài diễn văn, bà Clinton kêu gọi Alabama tôn trọng quyền bầu cử, lên án quyết định đóng cửa 31 văn phòng cấp bằng lái xe trong tiểu bang. Hầu hết các văn phòng bị đóng cửa đang phục vụ cho cộng đồng người da đen. Bà Clinton nói rằng không có bằng lái xe, người dân không thể đi bỏ phiếu.

Bà ta kêu gọi Thống đốc Robert Bentley và ngành lập pháp tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát phải để cho các văn phòng cấp bằng lái tiếp tục mở cửa. Đảng Dân Chủ cho rằng quyết định đóng cửa có động cơ chính trị, vì các văn phòng bị đóng cửa nằm trong các khu vực với 75% dân số là người da đen. Bà Clinton nói rằng, các tiểu bang cần phải làm cho người dân dễ dàng hơn để tham gia bầu cử, như tiểu bang Oregon đã tự động ghi danh bầu cử cho cử tri ngay sau khi họ có bằng lái xe. (Robert Võ)