05/03/2014 | 2

Alabama cấm giết thai nhi đã có nhịp tim

Alabama cấm giết thai nhi đã có nhịp tim

Montgomery, Alabama. (CBS)
Các dân biểu Hạ Viện tiểu bang Alabama chuẩn thuận một số hạn chế đối với việc phá thai, bao gồm lệnh cấm khi đã nghe thấy nhịp tim của thai nhi, có thể xảy ra sớm nhất là 6 tuần trong thời kỳ mang thai. Người bảo trợ dự luật là Dân Biểu Mary Sue McClurkin, thuộc đảng Cộng Hòa, cho biết nhịp tim đập được đa số dân biểu đồng ý là dấu hiệu của sự sống, cần được bảo vệ. Dự luật này sẽ được chuyển tới Thượng Viện xem xét.
Nếu được sự chuẩn thuận cuối cùng, tiểu bang Alabama, cùng với North Dakota sẽ là tiểu bang có luật phá thai nghiêm ngặt nhất toàn quốc. Dự luật này được cho là một thách thức trực tiếp đối với phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào năm 1973, hợp pháp hóa phá thai cho tới khi thai nhi được coi là có thể sống được.
Những người phản đối gọi dự luật là vi hiến ngang nhiên và nhất định sẽ bị kiện. Theo dự luật, bác sĩ có hành vi phá thai khi thai nhi có nhịp tim sẽ bị coi là phạm trọng tội cấp độ C. Hạ Viện tiểu bang còn thông qua một dự luật, yêu cầu phụ nữ muốn phá thai vì thai nhi bất thường có thể gây chết người, phải được sự cố vấn của tổ chức dịch vụ tế bần.
Còn dự luật thứ tư liên quan tới phá thai, cũng được thông qua vào tối Thứ Ba, buộc cha mẹ phải trình giấy khai sanh hoặc giấy tờ chứng minh là cha mẹ khi đồng ý cho con gái mình phá thai.
Dự luật được Hạ Viện tiểu bang Alabama chuẩn thuận sau 6 giờ tranh luận. Tất cả 4 dự luật sẽ được chuyển lên Thượng Viện. – N. Trần