03/02/2014 | 0

AL-QAEDA TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ LIÊN HỆ VỚI NHÓM QUỐC GIA HỒI GIÁO IRAQ VÀ LEVANT.

AL-QAEDA TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ LIÊN HỆ VỚI NHÓM QUỐC GIA HỒI GIÁO IRAQ VÀ LEVANT.

Unknown Location (Reuters)
Al Qaeda mới đưa ra một bản tuyên bố nói rằng chúng không có liên hệ gì với nhóm dân quân Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant thường gọi tắt là ISIL.
Bản tuyên bố của al-Qaeda có lẽ nhằm tìm cách hàn gắn chia rẽ trong nội bộ Mặt Trận Nusra để tập trung nỗ lực chống lại quân đội Tổng thống al-Assad thay vì chống lẫn nhau trong lúc chiến trường đang nghiêng phần thắng về phía chính phủ.
Sau gần 3 năm đứng lên chống chế độ al-Assad, dân quân Syria với nhiều nhóm khác nhau đã chia rẽ, chiếm cứ lãnh địa, và thường xuyên giao chiến lẫn nhau.
ISIL chiến đấu chống chế độ với các nhóm dân quân khác gồm các nhóm Hồi giáo và thế tục, nhưng ISIL thường xuyên chiếm địa bàn của các nhóm khác và trong tháng trước các nhóm dân quân Hồi giáo khác đã tuyên bố cùng đoàn kết để chống lại ISIL.
Giao chiến lẫn nhau giữa các nhóm dân quân đã làm suy yếu khả năng chống cự lại quân đội al-Assad và làm trở ngại cho các cuộc đàm phán nhằm đem lại hòa bình cho Syria.
Theo tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, chiến tranh ở Syria trong tháng Giêng đã làm í nhất 2,300 người chết.

Huệ Võ