AJSOCAL VÀ HỘI NGHỊ BÀN TRÒN TRUYỀN THÔNG VIỆT NGỮ TẠI LITTLE SAIGON DIỄN RA NGAY ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024.

AJSOCAL VÀ HỘI NGHỊ BÀN TRÒN TRUYỀN THÔNG VIỆT NGỮ TẠI LITTLE SAIGON DIỄN RA NGAY ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024.

Hiệp Hội Phát Huy Công lý cho Người Mỹ gốc Á Nam California (Asian Americans Advancing Justice Southern California – AJSOCAL) đã tổ chức hội nghị bàn tròn truyền thông với các tổ chức truyền thông Việt ngữ tại Thành phố Garden Grove hôm 22 tháng 2. Sự kiện được tổ chức nhằm chia sẻ dữ kiện thống kê dịch vụ hàng năm của AJSOCAL và thảo luận về nhu cầu của cộng đồng người Việt để giúp Hiệp hội định hướng các dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu địa phương. Theo dữ kiện ghi nhận trong năm 2023, AJSOCAL đã trợ giúp hơn 11,000 người và nhận được hơn 9,000 câu hỏi cần tư vấn. Phân tích dữ kiện của AJSOCAL cho thấy người gốc Việt chiếm tỷ lệ cao nhất với 26.4%. Hầu hết khách hàng đều tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý về các vấn đề liên quan đến quyền công dân, ly hôn do bạo lực gia đình và trục xuất. Phòng họp có tấm bảng để các cơ quan truyền thông chọn những dịch vụ cho là cần thiết nhất đối với cộng đồng, và hai dịch vụ được chọn nhiều nhất là chống kỳ thị người Á Châu và quyền gia cư. Các cơ quan nói đây là một vấn đề đang được chú ý đến, nhất là từ lúc đại dịch COVID-19 bắt đầu. Các đại diện AJSOCAL cho biết Hiệp hội giúp người Á Châu về pháp lý hoàn toàn miễn phí trong những vấn đề như nhà ở, môi trường làm việc, giúp đỡ về pháp luật, giúp những người bị kỳ thị. Để tìm hiểu thêm, xin vào trang web ajsocal.org, và gọi số (714) 477-9583 nếu cần giúp đỡ.